Skip to main content

Hallo beste lezer!

Ik deel graag mijn visie op de zorg met jullie. Met veel ervaring in de zorg heb ik geleerd waar de kansen en bereidingen liggen en hoe we samen problemen kunnen aanpakken op een effectieve manier. Hierbij vertel ik graag hoe ons product VRelax daarin van betekenis kan zijn.

Er zijn meerdere momenten geweest waarin ik mij als zorgprofessional heb verwonderd over de veerkracht en strijdbaarheid van mensen. Goede zorg en ondersteuning op het juiste moment helpt mensen verder. En vaak weet men zelf heel goed wat hen verder helpt als het even tegenzit. De uitdaging voor professionals is meer om die hands-on oplossing te vinden die ook echt werkt en waarde toevoegt èn om die ook in te zetten.

Geïntrigeerd door het effect van stress op het welzijn van mensen en hoeveel tijd bij collega’s verloren gaat aan stress gerelateerde klachten, ben ik een verkenning gestart. Door in gesprek te gaan met patiënten, kwam ik er al snel achter dat zij door de maalstroom van negatieve gedachten lastig konden ontspannen en concentreren. De brede mogelijkheden voor zelfhulp bij stress of pijn werden ineens beperkt., want bijna alle interventies vragen juist focus of concentratie.

Op zoek dus naar een hands-on hulplijn, die je bij een hoog niveau van stresservaring op elk moment en overal kunt inzetten. Samen met patiënten, professionals, clinici en het team VRelax zijn we gaan prototypen en exploreren. Dit was een geweldige fase. Door het verbinden van de verschillende perspectieven ontstond er magie. De centrale vraag; Wat werkt voor jou en wat helpt jou verder? Het is een geweldige reis waarbij veel persoonlijke ervaringen zijn gedeeld en warme contacten zijn ontstaan. We hebben veel geleerd over het waanzinnige effect van virtual reality, de waarde van wetenschap en over hoe het werkveld VRelax kan integreren in het zorgaanbod.

 ‘Wij maken de technologie voor VR-relaxatie, de zorgprofessionals gebruiken die vervolgens om impact te maken’

Implementatie

  1. Beoordeel de meerwaarde voor cliënt, zorgprofessional en zorgorganisatie.
  2. Analyseer de impact. Niet alleen technisch en financieel, maar ook qua patiëntgerichte zorg, maatwerk en op schaalbaarheid voor alle stakeholders.
  3. Beoordeel of de (maatschappelijke) businesscase rondom VRelax passend is.
  4. Toets de meerwaarde en businesscase in een pilot. Als je conclusies positief zijn, is opschaling het vervolg: de inbedding van de technologie van VRelax in de dagelijkse praktijk van je cliënten en medewerkers.

VRelax is ontwikkeld samen met patiënten, zorgprofessionals en clinici. Het biedt maatwerk, is van toegevoegde waarde voor de eindgebruikers en is betaalbaar, veilig en schaalbaar. VRelax gaat de cliënt en daarmee de zorg écht helpen. Het is duurzaam, betaalbaar en schaalbaar. Een team van experts helpt je bij vragen over een juiste introductie en implementatie ervan.

De juiste zorg op de juiste plek. VRelax draagt bij aan het voorkomen van (duurdere) zorg, biedt de mogelijkheid om zorg dichtbij mensen te organiseren, door het benutten van e-health technologie. Het ondersteunen bij het dagelijks functioneren van de patiënt of cliënt staat centraal.

Curatie, preventie en amplitie 

Curatie wordt ingezet als mensen als gevolg van (psychisch) lijden ziek zijn geworden. Preventie wordt ingezet bij klachten om ernstige en schadelijke gevolgen van (psychisch) lijden te voorkomen. Amplitie heeft een andere invalshoek. Amplitie, andersgezegd, versterking, is erop gericht positieve toestanden, zoals bevlogenheid en gezondheid, te bevorderen die komt vanuit de persoon zelf.

Amplitie komt uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen van mentaal welbevinden, in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Preventie is erop gericht dat mensen uit een risicogroep niet gaan behoren tot een probleemgroep. Amplitie zorgt ervoor dat zowel de risicogroep als de probleemgroep steeds kleiner worden.

Helaas zullen risico’s en problemen zich altijd blijven voordoen. Door te werken aan amplitie, versterk je de mentale veerkracht en zullen de risico’s aanzienlijk verminderd worden en beperkt blijven. Amplitie is hiermee geen vervanging van curatie en preventie, maar een aanvulling erop.

Waarom is amplitie zo belangrijk? 

Amplitie leidt tot bevlogenheid. Bevlogen mensen zijn vaak gelukkiger, presteren optimaler, zorgen voor een betere samenwerking en verzuimen minder. Gedacht vanuit versterking zouden interventies niet langer uitsluitend gericht moeten zijn op het behandelen en voorkomen van problemen, stoornissen en aandoeningen, maar juist op het vergroten van het mentaal welbevinden. Heb aandacht voor de verschillende fasen binnen de levensloop en het versterken van mentale gezondheid (amplitie). Want ook in het geval van mensen die zonder problemen functioneren, kan het zo zijn dat het potentieel (nog) niet optimaal wordt benut.

 

Vernieuwing en innovatie

Vernieuwing en innovatie vinden we heel belangrijk. We richten ons op mensen die met een hoog niveau van stress en spanning kampen. Met VR technologie komen we tot andere oplossingen dan die er tot nu toe geprobeerd zijn.  Het zit in ons DNA om co-creatie volop ruimte te geven. Met digitale tools als VRelax kom je tot andere gesprekken met cliënten en tot nieuwe inzichten, waarmee je de behandeling krachtiger en doelmatiger kan maken.

 

Ontwikkeling VRelax

Als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen VRelax, dan benaderen wij vraagstukken altijd met de vragen: 1) Wat heeft de cliënt of patiënt eraan, 2) helpt het de zorgprofessionals in het werk, en 3) draagt het bij aan een gezondere populatie en lagere zorgkosten. Als je deze uitgangspunten mee laat wegen bij de ontwikkelstappen, ga je heel anders naar het gebruik van de technologie van VR kijken.  Ontwikkelen in co-creatie en vanuit de behoefte van de eindgebruikers is prachtig om te doen. Met elkaar creëer je een zo optimaal mogelijke omgeving waarbij directe ontspanning wordt bereikt.  VRelax helpt mensen met stress en spanningsklachten, maar ook mensen die pijn of lichamelijk ongemak ervaren. Mensen met zeer verschillende aandoeningen.

We luisteren goed naar gebruikers en zorgprofessionals. We hebben ervaren dat er door co-creatie magie ontstaat. Met kleine en vaak geringe ingrepen kunnen we de zorg op meerdere fronten ontlasten, waardoor de zorg beter wordt en die het werk ook weer mooier kunnen maken. Vanuit de ervaringen zijn we erg alert op kansen en starten we elke ontwikkeling steeds vanuit de eindgebruiker. We delen actief ervaringen van innovatietrajecten met collega’s en zorginstellingen. We geloven dat je deze kennis en ervaringen niet voor jezelf moet houden, maar juist echt open staan, mensen laten meekijken en verwachten dat anderen ons ook betrekken. De zorg duurzamer gezond maken, dat wil toch iedereen? En als je dan ziet dat een client of patiënt opleeft van de hulp die hij krijgt… dat is waar het om gaat.

Zorgtechnologie en digitalisering, we kunnen niet meer zonder. VRelax is helemaal gebouwd in co-creatie met eindgebruikers. Met echte fotorealistische content, eigen gecomponeerde spatial audio. Kortom, slimme technologie die je niet altijd ziet maar die absoluut bijdraagt aan de meest optimale ontspannende ervaring.  VRelax is een hulplijn die mensen altijd en overal kunnen gebruiken. VRelax wordt gebruikt binnen alle echelons van de GGZ. En daarnaast ook bij de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Om zo mensen met somatische klachten of psycho-geriatrische symptomen een waardige oude dag te bezorgen.

Binnen VRelax combineren we verschillende technologieën. Het is een slim ecosysteem van meerdere apps die met elkaar in verbinding staan. Via het dashboard wordt informatie verzameld voor een goede boarding van gebruikers en om het effect van VRelax inzichtelijk te maken.  Je hebt altijd 24/7 contact via de app en de behandelaar kan indien gewenst ook meekijken.

We moeten als maatschappij ook in 2040 nog goede zorg kunnen leveren. Dan zijn er gewoonweg minder handen om de zorg te kunnen leveren. We moeten nu inzetten op technologie om de verandering die nodig is mogelijk te maken. Tech innovaties in de zorg laten landen doen we met elkaar, het is een maatschappelijk prestatie die we leveren. Samen zorgen we ervoor dat de zo gewenste toekomstbestendige zorg van de grond komt.

Marieke Jongma

Close Menu