Skip to main content

De wetenschap achter VRelax

We willen zeker weten dat VRelax echt werkt. Wetenschappelijk onderzoek is daarom een belangrijk onderdeel van VRelax. Wim Veling, psychiater en professor bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, is daarom partner in VRelax. Samen met het team van zijn Virtual Reality mental health lab, doet hij onderzoek naar het effect, de werking en de doelmatigheid en kosteneffectiviteit van ons product.

Daarnaast lopen er veel andere onderzoeken en pilots, die allemaal aantonen dat VRelax keer op keer effectief is. Samen met de hieronder genoemde organisaties zorgt ons team dat vanuit validatie, co-creatie, kennisdeling, certificering, kwaliteit en innovatie, ons product steeds wordt verbeterd en de mentale gezondheid van onze gebruikers wordt versterkt. Download hieronder het onderzoek naar het effect van VRelax.

Actueel

Toegepast effectiviteits- onderzoek bij pijn
Afd. Chirurgie AMC

Start: 2022
Duur: 24mnd

Voortgang 25%

50%

Actueel

Toegepast Doelmatig- heidsonderzoek
Afd. Psychiatrie (UCP) UMCG

Start: 2021
Duur: 48mnd

Voortgang 50%

50%

Relevant

Crossover Randomized Controlled Trial
Afd. Psychiatrie (UCP) UMCG

Start: 2019
Duur: 24mnd

Download

Afgerond

100%

Relevant

Pilotstudie grootzakelijke markt
Zilveren Kruis
VRelax

Start: 2021
Duur: 8mnd

Download

Afgerond

100%

Wetenschappelijk onderzoek

ZonMw Ontspannen met VR bij psychiatrische ziekten 2020

In dit project wordt onderzocht of VRelax helpt om te ontspannen, stress te verlagen en slaap te verbeteren. Daarbij zal gemeten worden wat het effect van VRelax is op psychische en lichamelijke signalen van stress, uitgerustheid en slaapkwaliteit. Ook wordt gekeken naar het effect op psychiatrische symptomen, terugdringen van medicatiegebruik, kwaliteit van leven en kosten voor de maatschappij.

King's College London Pilot-studie 2020

Onderzoek naar gebruik VR-relaxatie op klinische/acute opname afdelingen.

Bekijk artikel

UMCG UCP Pilot 2019

Implementatie van VR-relaxatie op de klinische afdelingen.

NNCZ Ouderenzorg

Virtual Reality relaxatie als afleidingmethode bij ouderen met dementie, onrust en onbegrepen gedrag in kleinschalige wooncentra.

UMCG Pilot studie 2016

Het verminderen van de impact van stress bij patiënten met psychiatrische aandoeningen.

Overige onderzoeken

Tactus 2022

Inzet van Vrelax bij co-morbide psychiatrische problematiek en stoornis in middelen gebruik. Inzicht verkrijgen in effect en toepasbaarheid van VRelax ter ondersteuning van de behandeling en het vergroten van mogelijkheden van zelfregie van de client binnen het IBK.

Mentrum 2022

VRelax als korte mentale-break bij zorgmedewerkers.

Hanzeheerd/IJsselheem 2022

VRelax bij ouderen met dementie als afleidingsmethode bij ouderen met hoog niveau van onrust en stress in samenspraak met geurtechnologie.

GGZ-Centraal 2021

VRelax in de verslavingszorg, VR-relaxatie als afleidingsmethode bij detox om ontwenningsklachten te verminderen en als interventie om negatieve stemmingen en emoties te reguleren.

St. Jansdal Ziekenhuis 2020

Reductie van angst, stress en onrust bij IC-medewerkers van het Bedrijfs Opvang Team (BOT)

Tactus Verslavingszorg 2020

Relaxatie/afleiding voor opgesloten IBK-afdeling.

Icare 2019

Verkenning Virtual Reality in de wijkzorg/Kinderthuiszorg. VRelax werd ingezet bij angstige/gespannen kinderen tijdens verpleegtechnische handelingen.

Rechtbank Noord Nederland 2019

Ontwikkeling van leefstijlinterventies ter bevordering van vitaliteit bij werknemers.

Rijnstate Ziekenhuis 2019

VRelax gebruik door professionals/patiënten van de oncologische dagbehandeling t.b.v. ontspanning en stressreductie.

Zonnehuisgroep Noord 2019

Vergroten van de belevingswereld van cliënten met een hoge dwarslaesie.

Westerholm Zorgcentrum 2018

VRelax toegepast als interventie bij ouderen met angst en onrustig gedrag.

Prinses Maximacentrum 2017

Interventie t.b.v. vergroten van welbevinden en afleiding bij medische technische handelingen.

“Mensen met stress en psychische klachten kunnen met VRelax op elk moment zelfstandige interventies uitvoeren, hun stressklachten reduceren en mentaal welbevinden verbeteren.”

Prof. Wim Veling, onderzoeker en psychiater UMCG en Chief Scientific Officer binnen VRelax

De feiten op een rij

  • 40% minder stress binnen 10 minuten
  • Bewezen effectief tegen stress, angst en burn-out
  • Direct te gebruiken bij mentale overbelasting
  • Bewezen toename in werkvreugde en productiviteit
  • Doorlopend ontwikkeld met en voor de eindgebruiker
  • Ontspannen in een eigen veilige omgeving

Partners

VRelax hecht veel waarde aan wetenschappelijk gevalideerde content en het bewezen effect van de app. Daarom lopen er meerdere (internationale) onderzoeken naar de effecten van zowel de app als de content.

Samen met onze partners blijven wij VRelax constant verbeteren op basis van alle gebruikerservaringen die uit alle onderzoeken naar voren komen. De gebruikers en hun behoeftes staan centraal in al ons onderzoek en de doorontwikkeling van ons product.

Close Menu