Skip to main content

Privacyverklaring

Introductie

Dit is de privacyverklaring van VRelax B.V. VRelax vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Zo slaan wij gegevens op wanneer u de website bezoekt. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt VRelax zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden.

 

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies, en de gegevens die u invoert bij het contactformulier en het bestelformulier). De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht. De gegevens op het (demo aanvraag) bestelformulier worden gebruikt om uw bestelling te kunnen leveren en worden verwerkt in onze administratieve systemen voor facturatie en in ons CRM systeem om in contact te kunnen blijven.

De gegevens verzamelen wij dus ter identificatie en het kunnen uitvoeren van onze overeenkomst, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en/of diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven. Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Website:

 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die actief verstrekt zijn, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Voor- en achternaam
 • Internetbrowser en apparaat type

Apps:

 • Voor- en achternaam
 • E-Mailadres
 • Organisatie naam
 • Gegevens over uw activiteiten binnen onze apps
 • Mogelijke biomedische informatie na gebruik van de biofeedback (HRV) functies.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat VRelax voornoemde gegevens van u nodig heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan VRelax is een voorwaarde om een overeenkomst met VRelax te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met VRelax aan te gaan. VRelax verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder en DM-activiteiten
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • VRelax verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bij het bezoeken van de website worden anonieme statistieken geanalyseerd. Bezoekers en/of VRelax haar bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en klikgedrag. Wij hebben Matomo Ethical Analytics ingesteld in overeenstemming met de instructie van de Autoriteit Persoonsgegevens, zodat de invloed op uw privacy minimaal is.

 

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die VRelax verzamelt en verwerkt van bezoekers van de websites en de diensten van VRelax. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Als u jonger bent dan 16 jaar, is het alleen toegestaan om gegevens op onze website in te vullen en met toestemming van een ouder of voogd die deze privacyverklaring gelezen heeft. We verzoeken u vriendelijk om geen persoonsgegevens in te vullen op onze website zonder deze toestemming.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van website van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Hiernaast is VRelax ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

 

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende types permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalige bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgende bezoek aan onze website.

 

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden geen noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

 

Social media cookies

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookies/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google/YouTube, etc. etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Matomo ethical Analytics

Wij geloven in openheid, privacy en 100% eigendom van uw data. Matomo is een open-source webanalytics platform dat aan alle Europese wet- en regelgeving voldoet. Matomo zal nooit persoonlijke informatie doorverkopen aan derden.

U heeft het recht geïnformeerd te worden over de door Matomo verwerkte persoonsgegevens, een recht op rectificatie/correctie, wissen en beperking van de verwerking. U heeft ook het recht om van ons een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat van de door u verstrekte persoonsgegevens te vragen.

 

Wij kunnen u alleen identificeren via uw e-mailadres en wij kunnen alleen aan uw verzoek voldoen en informatie verstrekken als wij persoonsgegevens over u hebben doordat u rechtstreeks contact met ons hebt opgenomen en/of doordat u onze site en/of dienst gebruikt. Wij kunnen gegevens die wij namens onze gebruikers of klanten opslaan niet verstrekken, corrigeren of verwijderen.

Om één van de in deze privacyverklaring genoemde rechten uit te oefenen en/of in geval van vragen of opmerkingen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met het support team van VRelax: support@vrelax.com

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied.

 

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. Om onze diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden, slaan we de gegevens die u invult op. De gegevens worden opgeslagen voor een periode van enkele maanden in elk geval zo lang onze overeenkomst duurt.

U kunt VRelax op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen. VRelax kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van VRelax verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

 

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Het is mogelijk dat VRelax bij het uitvoeren van zijn diensten bepaalde persoonsgegevens deelt met derde partijen als dit redelijkerwijs noodzakelijk is. Deze partijen zijn:

 • IT-partners die zorgen voor hosting en onderhoud van de website
 • Andere partners waarvan wij cookies, plug-ins, applicaties en/of andere software gebruiken op de website (zie onderdeel over cookies)
 • Andere derde partijen die nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten (leveranciers,
  bezorgdiensten, postverwerkers, etc)

VRelax waarborgt indien redelijkerwijs mogelijk dat deze derden de gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en slechts gebruiken voor het overeengekomen doel. Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien VRelax hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. VRelax zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

VRelax gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo worden de gegevens die u via de website invoert, versleuteld via een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van VRelax of die van een derde partij waarmee wij samenwerken.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VRelax verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via support@vrelax.com

 

Inzicht in gegevens, correctie en verwijdering

U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die VRelax over u heeft. U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Binnen een aangemaakt account kunnen bepaalde gegevens bovendien op ieder gewenst moment door u worden gewijzigd. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

 

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar support@vrelax.com.

Close Menu