Skip to main content

Certificering

De digitalisering van de zorg rukt steeds verder op. In instellingen en thuis gebruiken mensen E-health om hun gezondheid of levensstijl in kaart te brengen of als ondersteuning om met een ziekte om te gaan. Het gebruik varieert van tips om te stoppen met roken tot het meten van de hartslag of hulp bij psychische problemen.

Zorginstellingen maken naast E-health ook vaak gebruik van medische apps die zorgverleners helpen bij het stellen van diagnoses, het monitoren van ziektelast bij patiënten en ondersteunen bij behandelingen. Het doel van E-health en medische software is vaak de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren.

Maar hoe betrouwbaar zijn deze apps eigenlijk en doen ze hun werk wel goed? Hebben ze toegevoegde waarde voor de gebruikers – cliënten, patiënten, zorgverleners- en voldoen ze aan de veiligheidsnormen en richtlijnen binnen de zorg? Er is veel aanbod en dan loop je het gevaar om door de bomen het bos niet meer te zien.

Vanuit Europa is daarom per 26 mei 2021 de CE-certificering MDR (medical device regulation) van medische hulpmiddelen, waaronder medische software, verplicht gesteld.  CE-markering laat zien dat het medisch hulpmiddel voldoet aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu- en consumentenbescherming. Zonder deze CE-markering mag een medisch hulpmiddel niet op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen. Niet alle gebruikers en zorginstellingen zijn hiervan op de hoogte.

VRelax maakt zich sterk voor het leveren van veilige software waarbij speciale aandacht is voor het borgen van privacy en veilig gebruik van onze software. VRelax is CE-MDR gecertificeerd en voldoet aan de  Europese normen voor veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke apps in de zorg. De VRelax-apps worden voortdurend gewijzigd en geactualiseerd. Met de CE-markering laat VRelax zien dat het gedurende het ontwikkelen de ondersteunende software altijd aan de eisen van het CE-keurmerk voldoet.

Close Menu