Skip to main content

Ontwikkeling interactieve content voor VRelax app

VRelax ontvangt steun vanuit het SNN met behulp van een subsidie voor de volgende activiteit(en):

VRelax heeft voor de uitbreiding van de applicatie op de VR-bril een nieuwe type content ontwikkeld binnen deze subsidie. Het gaat hier om interactieve content. Deze content neemt de gebruiker mee en betrekt deze op een actievere manier in de 360-graden video’s dan de oorspronkelijke video’s.

Door het onderzoek, productie en de ontwikkeling hiervan breidt VRelax haar aanbod aan de eindgebruiker uit. De combinatie van VR-video’s met real-life content gebruikt voor ontspanning en interactie is nieuw op de Nederlandse markt.

VRelax ontvangt subsidie voor het ontwikkelen van een softwarematig prototype van deze ontwikkeling.

Close Menu