Skip to main content

Innovatieve stressbehandeling voor kinderen

VRelax, KinderThuisZorg en Hanzehogeschool Groningen ontvangen steun vanuit het SNN met behulp van een subsidie voor de volgende activiteit(en):

VRelax, KinderThuisZorg en Hanzehogeschool Groningen slaan de handen. Wij werken samen aan een innovatieve digitale VR-oplossing om de behandelingen voor kinderen (tot en met 18 jaar) met stress, angst, pijn of als afleiding tijdens medisch-technische handelingen te verbeteren en een alternatief te bieden voor sedatie. Dit doen wij door op basis van de actuele gemoedstoestand van de patiënt (biofeedback) real-time een 3D wereld te bouwen waarbij de therapeut (op afstand) kan interacteren.

Dit project wordt gerealiseerd door het benutten van de sterke kennispositie van Noord-Nederland op het gebied van healthy ageing en de digitale kansen om bij te dragen aan een gezonde en gelukkige bevolking in Noord-Nederland. Hiermee spelen wij in op de transitie naar een positieve gezondheid en op de transitie naar digitalisering.

De kracht van samenwerken

Door met elkaar samen te werken, worden er verschillende disciplines met elkaar gekoppeld en kunnen we samen voortbewegen naar een effectief eindproduct.

KinderThuisZorg, verleent kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Bij het kind thuis dus, op het kinderdagverblijf, op school, maar kunnen ze ook zorg leveren bij opa of opa of op een vakantieadres ergens in Nederland. Daarmee willen ze dat de zorg zo georganiseerd is dat alle kinderen in Nederland de zorg krijgen die bij hen past en dat kinderen zelf daarover kunnen meepraten. Kinderparticipatie staat bij KinderThuisZorg hoog in het vaandel. Niet alleen in woorden, maar ook daadwerkelijk in de praktijk.

De Hanzehogeschool, en in het specifiek het lectoraat User-Centered Design richt zich op het genereren van nieuwe kennis over het ontwerp van digitale tools om tot een (langdurige)verandering te komen qua gedrag of kennis in een beoogde groep van gebruikers. In het bijzonder richt het lectoraat zich op het ontwerp van adaptieve systemen, die zich kunnen aanpassen aan individuele verschillen in gebruikers, nieuwe technologie, en in hoeverre deze ingezet kan worden om maatschappelijke problemen aan te pakken en digitale geletterdheid, om mensen optimaal te ondersteunen in het gebruiken van allerlei technologie. Deze kennis wordt direct toegepast in de praktijk, samen met de bedrijven uit de creatieve industrie en domeinpartners, op het gebied van healthy ageing, ondernemerschap en energie.

Close Menu