Direkt zum Inhalt

Die Wissenschaft hinter VRelax

Wir wollen sicherstellen, dass VRelax wirklich funktioniert. Wissenschaftliche Forschung ist daher ein wichtiger Bestandteil von VRelax. Wim Veling, Psychiater und Professor am Universitätsklinikum Groningen, ist daher Partner von VRelax. Zusammen mit dem Team seines Virtual Reality Mental Health Lab forscht er an Wirkung, Bedienung und Effizienz und Wirtschaftlichkeit unseres Produkts.

Darüber hinaus laufen viele weitere Studien und Piloten, die alle zeigen, dass VRelax immer wieder wirkt. Zusammen mit den unten genannten Organisationen stellt unser Team sicher, dass unser Produkt kontinuierlich verbessert und die psychische Gesundheit unserer Benutzer durch Validierung, Co-Creation, Wissensaustausch, Zertifizierung, Qualität und Innovation gestärkt wird. Laden Sie unten die Studie über die Wirkung von VRelax herunter.

Aktuell

Angewandte Wirksamkeitsforschung bei Schmerzen
Abt. Chirurgie AMC

Beginn: 2022
Laufzeit: 24 Monate

Fortschritt 75 %

75%

Aktuell

Angewandte Effizienzforschung
Abt. Psychiatrie (UCP) UMCG

Beginn: 2021
Laufzeit: 48 Monate

Fortschritt 75 %

75%

Relevant

Randomisierte kontrollierte Crossover-Studie
Abt. Psychiatrie (UCP) UMCG

Beginn: 2019
Laufzeit: 24 Monate

Herunterladen

fertiggestellt

100%

Relevant

Pilotstudie Großunternehmensmarkt
Silberkreuz
VEntspannen

Beginn: 2021
Laufzeit: 8 Monate

Herunterladen

fertiggestellt

100%

Forschung

King's College & NHS 2024: Virtual Reality ontspanning tegen stress voor jongvolwassenen

Onderzoek bij jonge volwassenen die door COVID-19 een verergerde stressmanagement kende. VRelax is getest en lijkt veel belovend en op afstand toegankelijk.

Artikel ansehen

King's College & NHS 2024: Virtual Reality ontspanning voor cliënten met complexe zorgbehoeften

Otspanning via VRelax is een veelbelovende, nieuwe interventie voor gebruikers met diverse psychische aandoeningen, met voordelen zoals ontspanning en vermindering van stress en angst. Deze studie onderzocht de implementatie van een enkele VR-ontspanningssessie voor gebruikers in verzorgingstehuizen en begeleid wonen, wat significante toename in ontspanning, geluk en verbondenheid met de natuur, en afname in angst en verdriet liet zien.

Artikel ansehen

King's College & NHS 2024: Virtual Reality ontspanning voor medewerkers in de Geestelijke Gezondheidszorg

Virtuele realiteit (VR) ontspanning is geïmplementeerd op werkplekken om het welzijn van medewerkers te bevorderen. Deze studie evalueerde een enkele VR-ontspanningssessie voor personeel in complexe geestelijke gezondheidszorg. De resultaten toonden een significante toename in ontspanning, geluk en verbondenheid met de natuur, en een afname in stress, angst en verdriet. Dit wijst op het potentieel voor bredere toepassing in stressvolle werkomgevingen.

Artikel ansehen

Fivoor 2025: VR behandeling voor agressieregulatie bij LVB in forensische zorg

Bij Fivoor starten tbs-patiënten met een VR-behandeling tijdens hun therapie. Deze behandeling, VRAPT-ID, richt zich op patiënten met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en focust op agressiepreventie. Het omvat emotieherkenning en het leren omgaan met spanningen en boosheid via VR-rollenspellen. Onder leiding van GZ-psycholoog i.o. Patricia van Reekum, onderzoekt deze studie de effectiviteit van VRAPT-ID in het verminderen van agressie en spanning en het verbeteren van zelfregulatie. Indicatoren zoals huidgeleiding en hartslagvariabiliteit worden gebruikt om de resultaten te meten. Het doel is om de motivatie voor behandeling te vergroten en de behandelduur te verkorten.

Weitere Informationen
Resultaten eind 2025

University of Southern California 2025: VRelax als zelfmanagementtool

Een wetenschappelijke studie onderzoekt hoe virtual reality ontspanning (VRelax) kan helpen bij stressmanagement voor verpleegkundigen binnen klinische afdelingen. De tool is ontworpen als een zelfmanagementmiddel om stress te verminderen. De resultaten van deze studie zullen eind 2025 worden gepubliceerd op een groot internationaal congres in Praag.

Weltpflegekongress 2024

Sint-Jan-Baptist 2024: VRelax als behandeling binnen de forensische psychiatrie

Effectiviteit bij cliënten in de forensische psychiatrie: Saskia Roggeman: onderzoek bij cliënten in de forensische psychiatrie om te meten of VRelax deze doelgroep helpt om emoties te reguleren. VRelax wordt vergeleken met andere ontspanning: boek, muziek, youtube. Naast ervaren stressmetingen via perceived stress score, wordt er een gestructureerd interview gehouden, embrace plus horloge gebruikt om biometrische metingen te doen. Het gaat om een N van 1000.
Resultaten eind 2024.

Siza & Academy het Dorp 2024: VRelax als stressreductie bij clienten met een ernstige meervoudige beperking

De VRelax-studie bij Siza richt zich op het gebruik van een virtual reality-app om stress en pijn bij cliënten te verminderen. Het onderzoek, geleid door Joris van het beweegteam van Siza’s Koonings Jaght, test de app bij verschillende cliënten. De VRelax-app biedt natuurlijke virtuele omgevingen, en het doel is om te onderzoeken of cliënten met deze technologie zelfstandig negatieve emoties zoals stress kunnen reguleren. Het onderzoek start op 6 november in samenwerking met de Academy Het Dorp. Meer informatie over deze studie is beschikbaar op de website van Siza.

Siza: ontsnappen aan stress en pijn door VRelax

Resultaten juni 2024

South London & Maudsley NHS Foundation Trust 2023

Ontdek hoe virtual reality (VR) stress verlicht en geweld op psychiatrische afdelingen kan verminderen! Onderzoek toont aan dat VR-ontspanning een veelbelovende nieuwe benadering is binnen acute psychiatrische diensten.

Artikel ansehen

UMCG 2021: Virtual reality relaxatie voor verminderen van ervaren stress bij IC-verpleegkundigen

Tijdens de COVID-19-pandemie ervaren IC-verpleegkundigen hoge stressniveaus. De studie toont aan dat VRelax, een VR-ontspanningsmiddel met 360° omgevingen, effectief is in het verminderen van waargenomen stress bij IC-verpleegkundigen, met een gemiddelde stressafname van 39,9% na gebruik tijdens diensten.

Artikel ansehen

Andere Studien

GGZ Drenthe 2024: VRelax binnen de LZ ouderen bij EPA patienten

Cognitief functioneren vermindert bij psychiatrische ziekte, vooral bij ouderen met schizofrenie, en er is weinig onderzoek naar. Dit 8 maanden durende onderzoek in ouderenpsychiatrie toont aan dat VRelax positieve ervaringen en ontspanning biedt voor patiënten, met vermindering van spanning en stress en interesse in verdere gebruiksvriendelijkheid, hoewel langetermijneffecten nog onbekend zijn.

Artikel ansehen

Region Kronoberg 2023

In de forensisch psychiatrische zorg, waar patiënten onder dwangwetten worden verzorgd en lijden aan ernstige psychische aandoeningen, kan VRelax als hulpmiddel dienen door een alternatieve omgeving te bieden. Uit kwalitatieve interviews met 15 personeelsleden blijkt dat VRelax de stemming, stress, slaap en depressie kan verbeteren, angst en agressiviteit kan verlichten, en kan bijdragen aan patiëntgerichte zorg, waardoor het een waardevolle aanvulling kan zijn in de zorgverlening.

Artikel ansehen

Philips & Zilveren Kruis 2023

Pilot VRelax voor medewerkers als een ‘korte mentale break’ 

De pilot resulteerde in een aanzienlijke stressvermindering, met een daling van het stressniveau met 39% na gebruik van de VR-bril. Dit initiatief maakt deel uit van Philips’ focus op gezondheid en welzijn op de werkplek. Dit komt overeen met eerdere wetenschappelijke onderzoeken.

Artikel ansehen

Mentrum 2022

Het afgelopen jaar zorgden COVID-19 voor toenemende werkdruk en hoger ziekteverzuim, met meer burn-out klachten onder werknemers. In een pilotonderzoek bij Mentrum Reigersbos gebruikten 30 medewerkers de nieuwe VRelax VR-brillen, wat leidde tot afname van stress en positieve ervaringen met de gebruiksvriendelijkheid, en aangaf dat VRelax potentieel heeft om werkgerelateerde stress te verminderen en de mentale gezondheid te verbeteren.

Artikel ansehen

 

Hanzeheerd/IJsselheem 2022

De studie onderzoekt de effecten van VRelax, een virtual reality-bril met geurtechnologie, op stressvermindering bij ouderen met dementie. Resultaten tonen aan dat VRelax effectief stress en onbegrepen gedrag vermindert bij deze doelgroep, zoals gemeten door bloeddruk, gedragsobservaties en interviews.

GGZ-Zentrale 2021

Het onderzoek heeft als doel te bepalen of VRelax een effectieve, gebruiksvriendelijke zorgtechnologie is om negatieve stemmingen, emoties en ontwenningsklachten te verminderen bij Johannesbos Detox, en zo het terugvalrisico te minimaliseren en de detoxificatie humaner te maken. De resultaten tonen aan dat VRelax effectief is in het verminderen van trek, spanning, somberheid en angst, waardoor het wordt aanbevolen voor gebruik bij Johannesbos Detox, hoewel alternatieve interventies voor thuisgebruik ook belangrijk zijn.

Bekijk artikel 1 Bekijk artikel 2

Tactus Suchthilfe 2020

In de Intensieve Behandelkliniek van Tactus Verslavingszorg wordt VRelax sinds januari 2021 gebruikt om patiënten met middelengebruik en psychiatrische problemen te helpen ontspannen. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat patiënten minder spanning en trek ervaren bij gebruik van VRelax, wat suggereert dat het zinvol is om VRelax te blijven gebruiken en verder te onderzoeken in andere klinische settings van Tactus.

Artikel ansehen

NNCZ, Drenthe College, UMCG & Technologie & Zorg Academie Drenthe, 2020

Deze studie onderzoekt het gebruik van VRelax, een VR-hulpmiddel, bij het behandelen van gedragsproblemen bij dementiepatiënten. VRelax biedt meeslepende natuurlijke omgevingen, gericht op het verminderen van stress en het verbeteren van gedrag. Met 11 dementiepatiënten mat de studie emotionele reacties en neuropsychiatrische symptomen voor en na VR-sessies. Resultaten wijzen op verhoogd plezier en welzijn, met enkele bijwerkingen zoals angst en duizeligheid.

Artikel ansehen

„Menschen mit Stress und psychischen Beschwerden können mit VRelax jederzeit selbstständig Interventionen durchführen, ihre Stressbeschwerden reduzieren und das psychische Wohlbefinden verbessern.“

Professor Doktor. Wim Veling, UMCG-Forscher und Psychiater und Chief Scientific Officer bei VRelax

Die Fakten auf einen Blick

  • 40 % weniger Stress innerhalb von 10 Minuten
  • Bewährt gegen Stress, Angst und Burnout
  • Bei geistiger Überlastung sofort einsetzbar
  • Nachweisliche Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Produktivität
  • Kontinuierlich weiterentwickelt mit und für den Endverbraucher
  • Entspannen Sie sich in Ihrer eigenen sicheren Umgebung

Partner

VRelax legt großen Wert auf wissenschaftlich validierte Inhalte und die nachgewiesene Wirkung der App. Deshalb laufen mehrere (internationale) Studien zur Wirkung sowohl der App als auch der Inhalte.

Zusammen mit unseren Partnern verbessern wir VRelax kontinuierlich auf der Grundlage aller Benutzererfahrungen, die aus allen Studien hervorgehen. Die Nutzer und ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt unserer gesamten Forschung und Weiterentwicklung unseres Produkts.

Close Menu